خدمات

خشک سازی
پودرسازی
آنالیز غربالی (دانه بندی)
تعیین درصد رطوبت مواد

تهیه انواع دوغاب ها با استفاده از جارمیل و یا همزن مکانیکی
گل سازی از نمونه های دوغابی، بدنه های سرامیکی و مواد پلاستیکی
گریندینگ و لایه برداری
تهیه قرص های پودری پرسی و ذوبی
اکسترود انواع گل

آنالیز شیمیایی


تعیین درصد رطوبت مواد شیمیایی
تعیین درصد خلوص و درصد سولفات در کربنات ها
تعیین سختی آب
تعیین درصد آهن
آزمون انحلال بچ در اسید
آزمون مقاومت اسیدی شیشه
آزمون مقاومت دکور در ظروف غذاخوری و تزئینی
آزمون تعیین اکسید بور و اکسید سدیم

خدمات آنالیز دستگاهی


آنالیز XRF
رنگ سنجی
آنالیز غربالی لیزری
طیف سنجی UV/Vis
ارزیاب تنش شیشه
طیف سنجی اتمی شعله
دیلاتومتری